Är det lättare att bli fälld för ett brott om jag är dömd sedan tidigare?

Hej,

Jag är tidigare dömd för ringa stöld och har nu fått en ny anmälan på mig angående en rattfylla. Är det lättare för mig att fällas igen eftersom jag är dömd sedan tidigare, och kan straffet bli hårdare på grund av det?

Hej och tack för din fråga,

Den som är misstänkt för ett brott ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats. Beviskravet för brottmål är detsamma oavsett om den som misstänks för ett brott har begått brott tidigare eller inte, nämligen att det ska vara styrkt bortom rimligt tvivel att den som misstänks för brottet är den som begått det. Det innebär att du inte ska dömas lättare på grund av att du tidigare är dömd för brott. Däremot kan tidigare brottslighet påverka påföljden, det vill säga vilket straff du får för brottet.

Domstolen tar i vissa fall hänsyn till tidigare brottslighet vid frågor om påföljd samt straffmätning, om inte detta beaktas vid valet av påföljd.[2] Hänsyn tas bland annat till hur allvarliga brott som har begåtts samt huruvida det är upprepade återfall inom viss tid i likartade brott. Eftersom rattfylleri och stöld inte är likartade brott är det alltså inte säkert att det kommer att ha betydelse för domstolens bedömning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 30 kap. 4 § Brottsbalken
[2] 29 kap. 4 § Brottsbalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.