Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Är det lönt att ansöka om ensam vårdnad?

Hej,
Jag skulle vilja veta om det är lönt för mig att försöka söka om ensam vårdnad för barnen när jag ansöker om skilsmässa. Min man har utövat psykisk misshandel genom kontroll, vilket jag nu har förstått även barnen påverkats av så att de i dagsläge mår mycket dåligt. Jag varken vill eller orkar ha kontakt med min man då jag vet att han kommer att försöka pressa mig att göra som han vill, att saker ska ske på hans villkor.
Jag har fått höra att det är svårt att få ensam vårdnad och jag har läst att man ska försöka samtala och komma överens, men om man inte kan det? Jag vill inte träffa honom och jag vet att i en sådan situation skulle det ändå sluta med vad han vill, inte vad som är bäst för barnen.

Hej och tack för din fråga,

När det gäller vårdnad är utgångspunkten att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. För att en förälder ska få ensam vårdnad mot den andra förälderns vilja krävs därför särskilda skäl. Ett skäl kan vara att det föreligger stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och att föräldrarna därför inte är kapabla att fatta gemensamma beslut i vårdnadsfrågorna. Ett annat skäl kan vara om en förälder är olämplig som vårdnadshavare och att det påverkar barnet negativt, t.ex. om föräldern har ett alkoholmissbruk eller bristande omsorgsförmåga.

Det finns två sätt att ändra vårdnaden på; antingen genom ett avtal mellan parterna om man är överens eller genom en dom från tingsrätten om man inte är överens.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online