Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Är det möjligt att skjuta fram en bodelning till följd av äktenskapsskillnad?

Hej,

Jag är nyligen skild och för tillfället arbetslös. Mitt ex har begärt en bodelningsförrättare från tingsrätten eftersom hon vill sälja vår gemensamma lägenhet så fort som möjligt. Jag frågade tingsrätten om vi kunde avvakta med bodelningen tills dess att jag har ett jobb. Jag skrev att jag gärna vill behålla lägenheten och kunna köpa ut mitt ex så fort min ekonomiska situation tillåter det. Tyvärr blev hennes ansökan beviljad. Finns det något jag kan göra för att skjuta fram bodelningen?

Hej och tack för din fråga,

Bestämmelser om bodelning återfinns i Äktenskapsbalken. I 9 kap. 4 § står att bodelning till följd av äktenskapsskillnad skall genomföras när äktenskapet har upplösts, äktenskapet anses vara upplöst när domen om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft vilket normalt inträffar tre veckor efter att domen fastställts. Om någon av makarna under pågående äktenskapsskillnad begär det skall bodelningen dock genomföras genast. Det är med andra ord möjligt för en part att kräva att bodelningen tidigareläggs, samma möjlighet finns däremot inte för en part att skjuta på bodelningen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online