Är det okej att polisen spanar och fotograferar bilar?

Hej,

Min sambo har märkt att polisen spanar och fotograferar bilar i vår fastigheten. Det går rykten om att vi har kriminella i huset som grannar. Det känns ibland som att de fotograferar oss och våra anhöriga.

Hej och tack för din fråga,

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.[1] För att man ska inskränka denna rättighet så krävs det stöd i lagen för att göra inskränkning i den enskildas personliga förhållanden.[2]

Polisens uppgift är att utreda brott.[3] En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Ska tvång tillgripas så ska det ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås.[4]

Poliser som tar bilder med handhållna kameror är ett oreglerat område och man får således göra en bedömning utifrån PolisL 8 § och 2 kap. 6 § RF om det är rättfärdigat. Det finns inget närmare lagstöd för poliserna än detta.[5] Det måste alltså göras en bedömning i det enskilda fallet om det är okej för poliserna att göra detta. Det krävs då att åtgärden ska vara proportionerlig med hänsyn till det brott som de misstänks för.

Det som kan rekommenderas för dig är att ta kontakt med ett ombud som närmare kan göra en bedömning i ditt ärende.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 6 § 2 st. RF och artikel 8.1 Europakonventionen.
[2] 2 kap. 20 § RF.
[3] 2 § 3 p. PolisL.
[4] 8 § PolisL.
[5] Se JO dnr 341-2012.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.