fbpx

Är det olagligt att inte vittna i en rättegång jag blivit kallad till?

Hej,

Jag är kallad som vittne i en rättegång men vill inte vittna. Är det olagligt?

 

Hej och tack för din fråga,

Enligt 36 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB) får var och en som inte är part i målet höras som vittne vilket uttrycker en allmän vittnesplikt. Den allmänna vittnesplikten innefattar en skyldighet för envar att efter kallelse infinna sig hos rätten och avlägga vittnesmål. Undantagen för att inte behöva vittna stadgas i 36 kap. 3-6 § RB och avser bland annat om vittnet är närstående till part eller om någon är förhindrad att yttra sig på grund av sekretess eller tystnadsplikt. Kallelsen till vittnet ska ske vid vite och uteblir den som kallats ska rätten förelägga nytt vite eller förordna att hen hämtas till rätten, 36 kap. 7 § RB

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas