fbpx
Skilsmässa separation

Är jag skyldig att försörja min fru efter att vi separerat?

Hej,

Min fru har valt att flytta till eget boende. Vi är fortfarande gifta och har äktenskapsförord där det står att allt vi tjänar ska vara vår enskilda egendom. Hon har krävt att jag ska ge henne pengar varje månad fastän det är hon som valt att flytta till eget boende. Hon är arbetslös och har flera dyra intressen, bland annat två egna hästar. Om hon inte längre har råd med hästarna tycker jag att hon borde sälja dem, och har hon inte råd med en egen bostad hade hon inte behövt flytta ut.

Är jag skyldig att försörja henne? Vi har ännu inte ansökt om skilsmässa.

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att var och en av er ansvarar för sina tillgångar och skulder, men det föreligger en underhållsskyldighet som gäller för båda makar. Underhållsskyldigheten innebär att vardera make ska bidra till att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses.[1] Med gemensamma behov menas utgifter för mat, bostad och liknande, medan personligt behov är utgifter för kläder, hygien etc. Denna lagregel är utformad utifrån tanken att makarna bör leva under samma ekonomiska standard.[2] Vilken ekonomisk standard man ska leva efter är upp till makarna själva att bestämma.

Du skriver att din fru är arbetslös, vilket innebär att hon kan kräva att du tillskjuter det belopp som nu saknas för att hennes behov ska kunna tillgodoses.[3]

Vid en skilsmässa ansvarar vardera make för sin egen försörjning.[4] Underhållsskyldigheten kan dock inträda under den så kallade övergångstiden, om ena maken har ett behov av underhållsbidrag och det anses skäligt med hänsyn till den underhållsskyldiges ekonomi. Övergångstiden är oftast inte längre än 4 år.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 1 § Äktenskapsbalken
[2] Prop. 1978/79:12 s. 135
[3] 6 kap. 2 § Äktenskapsbalken
[4] 6 kap. 7 § Äktenskapsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas