fbpx

Är jag underhållsskyldig till mitt bortadopterade barn?

Hej,

Min fråga är om man är underhållsskyldig trots att man adopterat bort sitt barn?

Hej och tack för din fråga.

Föräldrarna ska svara för underhåll åt sitt barn. Detta följer av föräldrabalken 7 kap. 1 §. Enligt föräldrabalken 7 kap. 2 § fullgör en förälder sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållsskyldighet följer även om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

När ett barn har adopterats anses däremot inte längre den tidigare föräldern vara förälder i juridisk mening. Enligt föräldrabalken 4 kap. 21 § stadgas att den som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sin tidigare förälder. Detta innebär att när en person adopterat bort sitt barn är personen inte längre underhållsskyldig till barnet.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas