Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Är kallelsen till boutredningsförrättningen skickad i god tid?

Datum: 04/09/2020

Hej,

Jag bor utomlands och erhöll skriftlig kallelse angående ett arvskiftsmöte igår. Problemet är att kallelsen kom fram endast två dagar innan mötet. Med en så kort tidsfrist på minde än 24 timmar, har jag ingen möjlighet att färdigställa ett skriftligt bemötande på mina syskons yttrande. Då jag inte fått kallelsen i tid har jag begärt att mötet senareläggs.

Kan mötet lagligen hållas under dessa omständigheter?

Hej och tack för din fråga,

Om du är dödsbodelägare så ska du kallas till bouppteckningsförrättningen.[1]Det stämmer att man ska vara kallad i god till förrättningen.[2] Det avgörande är när kallelsen har skickats. Har kallelsen skickats minst fyra veckor innan förrättningen så kommer den som huvudregel godkännas.

Om någon som ska vara kallad inte närvarar vid förrättningen ska ett bevis om att en kallelse i god tid har gjorts bifogas bouppteckningen.[3] Som bevis godtas ett kvitto på att ett rekommenderat brev har sänts till den som har kallats. Det krävs inte att den som har kallats har tagit del av det rekommenderade brevet, utan det är tillräckligt att det har skickats.[4]

Vad som utgör god tid är svårt att säga exakt och kan bero på många olika omständigheter samt ska bedömas med hänsyn till förhållandena i det särskilda fallet. Man får göra en bedömning av om kallelse skett inom rimlig tid före förrättningen genom att beakta om den kallade bor långt bort från orten där förrättningen ska ske, om det är semestertider och om inställelse kräver åtgärder som tar lång tid. En utgångspunkt är att kallelse inom Sverige skickas minst två veckor innan förrättning och utanför Sverige minst fyra veckor innan förrättningen.

Det borde således gå att senarelägga boutredningsförrättningen då du fått kallelsen 24 timmar innan. Dock ska det som ovan framgått tydliggöras att den avgörande tidpunkten inte är när du tagit del av kallelsen utan när den skickats.

Det ska även nämnas att du har möjlighet att närvara genom ombud om det passar dig bättre.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 20 kap. 2 § 1 st. ÄB.
[2] 20 kap 2 § ÄB.
[3] 20 kap. 3 § 2 st. ÄB
[4] RÅ 2007 ref. 63.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.