Är mitt köp av min sambos bohag giltigt vid hans bortgång?

Hej,

Jag och min sambo har skrivit kvitto på att jag har köpt hela hans bohag och inventarier. Gäller det om han går bort, och om ja – vilka tillhörigheter gäller det? Måste man skriva det på något speciellt sätt?

 

Hej och tack för din fråga,

När ett samboförhållande upphör då en av samborna går bort, ska man göra en bodelning på om den andra sambon begär det. Vid bodelningen utgår man från egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.[1] Som utgångspunkt ska man dela på samboegendomen, vilket utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag vid en sambodelning som har anskaffats för gemensamt bruk.[3] Vid sådan bodelning beaktar man inte vem som har betalat för vad utan man utgår från att ifall egendomen har anskaffats för gemensamt bruk ska det utgöra samboegendom. Om man köper egendom för gemensamt bruk av den andra sambon kan egendomen därför fortfarande räknas in i bodelningen när samboförhållandet upphör. Genom samboavtal kan man avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen.[4]  Om man vill hålla viss egendom utanför en framtida bodelning kan det därför vara nödvändigt att ingå avtal om att all eller viss egendom inte ska ingå.

Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna.[5] Märk väl att om ett villkor i avtalet är oskäligt får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen.[6] Så kan vara om det har uppstått egendomligheter med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller övriga omständigheter.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 8 § Sambolagen
[2] 8 § 2 st. Sambolagen
[3] 3 § Sambolagen
[4] 9 § Sambolagen
[5] 9 § 2 st. Sambolagen
[6] 9 § 3 st. Sambolagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.