Är straffet mamma fick för fortkörning verkligen rimligt?

Hej,

På grund av fortkörning har min mamma fått körkortsåterkallelse som innebär att hon förlorar körkortet och att hon måste böta 4 000 kronor. Dessutom är hon tvungen att göra om alla körkortsprov efter två månader om hon vill få tillbaka sitt körkort. Är straffet verkligen rimligt med tanke på hur fortkörningen gick till?

Hon körde på en 50-väg och höll hastigheten. Bara några meter före skylten som visade att hastigheten höjdes till 80 km/h, gasade hon från 50 km/h till 83 km/h, blev stoppad av polisen och fick då detta straff (överkörning). Det står i brevet från Trafikverket att det var en allvarlig överträdelse. Kan man överklaga? Hon har aldrig fått böter eller varningar förut.

Hej och tack för dina frågor,

På väg med hastighetsbegränsning till och med 50 km/tim är det 4 000 kronor i böter som utgår när man överskrider hastigheten med mer än 31 km/tim. Eftersom angiven hastighet gäller fram till att annat anges, det vill säga fram till nästa hastighetsskylt, spelar det därför ingen roll att din mamma körde 83 km bara några meter innan skylten. Enligt Körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren kört ett motordrivet fordon och överskridit högsta tillåtna hastighet. Vid fall som kan anses som ringa, det vill säga inte så allvarliga, kan det däremot vara tillräckligt att ge en varning istället för att återkalla körkortet men då krävs att det föreligger särskilda skäl.

Transportstyrelsens beslut kan överklagas och ett överklagande ställs till förvaltningsrätten men skickas till Transportstyrelsen. Observera att ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det datum som din mamma tog del av beslutet. I överklagandet ska hon ange beslutet som hon vill överklaga, hur hon vill att beslutet ska ändras och varför hon anser att det bör ändras.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om körkortsjuridik.

Med Vänlig Hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.