fbpx
Testamente

Är testamentet ogiltigt?

Hej,

Jag misstänker att min mamma inte varit i sina sinnes fulla bruk samt att hon påverkats av andra anhöriga när hon upprättade sitt testamente. Om det visar sig att min mammas yttersta vilja inte kommit fram i hennes testamente, vad kan man då göra?

 

 

Hej, och tack för din fråga!

Svaret på frågan är beroende av om din mamma fortfarande är vid liv eller inte.

För de fall din mamma fortfarande är vid liv kan hon återkalla testamentet.  Återkallelse kan ske antingen genom upprättande av nytt testamente eller genom att den befintliga testamentshandlingen förstörs.

För det fall att din mamma redan avlidit går det att försöka ogiltighetsförklara testamentet. Det är den som anser att ett testamente är ogiltigt som måste bevisa att så är fallet.

Enligt Ärvdabalken (ÄB) 13:2 är testamentet ogiltigt om det upprättas under påverkan av psykisk störning. Under denna bestämmelse faller även kortare sjukdoms- eller störningstillstånd, till exempel sinnesförvirring på grund av fysisk sjukdom eller spritförtäring.

Enligt ÄB 13:3 st. 1 är testamentet ogiltigt om det uprättats genom missbruk av testators oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning. Det föreligger då krav på testator ska ha befunnit sig i ett visst sinnestillstånd och i ett utnyttjande av detta på ett sätt som påverkat testamentets upprättande eller innehåll.

Om du tror att din mamma inte var i stånd att upprätta testamente på grund av att hon påverkats eller inte varit i sina sinnesfulla bruk så måste du i egenskap av arvinge väcka klandertalan vid tingsrätten inom sex månader från det att testamentet delgavs dig enligt ÄB 14:5. Det är då upp till domstolen att bedöma avseende vilket tillstånd din mamma var i när testamentet upprättades.

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas