Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Är tillgångarna låsta för bonuspappa om inte arvskifte görs?

Hej, min mamma har gått bort och bouppteckningen är klar. Det finns inga gemensamma barn men det finns arvingar till särkullebarn som vill ha ut sin del. Måste vi ta intiativ till arvsskifte eller kan vi vänta på att de agerar? Vi andra särkullebarn har avsagt oss arv efter mamma till förmån för bonuspappa.

Om arvskifte inte görs, är tillgångarna låsta för vår bonuspappa? Finns det något vi måste göra eller tänka speciellt på i denna situation?

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att när en make dör så ärver den efterlevande dennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vad som då sker är att särkullbarnen efter den först avlidne får en del i den efterlevande makens bo, vilken ska motsvara arvet efter den först avlidne. När den efterlevande maken senare dör så ärver särkullbarnen motsvarande del av vad som är kvar. Särkullbarnen har rätt att få ut sin laglott (dvs. hälften av sin arvslott) direkt i samband med boutredningen. Om det finns ett testamente måste särkullbarn inom sex månader från det att hen fick del av testamentet påkalla jämkning av detta för att få ut sin laglott, annars går rätten förlorad.

Den efterlevande maken har alltså inga låsta pengar så länge ingen arvinge till särkullbarnen begär att få ut sin laglott direkt. Däremot så kommer särkullbarnen att ha rätt till sina andelar i kvarlåtenskapen från den efterlevande maken när denne dör.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online