Är vår hyresrätt skyddad om min hyresvärd säljer huset?

Hej,

Jag är helt upprörd just nu. Min hyresvärd som vi har bott tillsammans med, alltså vi har varsin del av ett hus, ska sälja huset. Det värsta är att hon ska sälja det till en gammal klasskompis till mig som jag verkligen avskyr. Jag förstår inte om hon har rätt att göra så här? Jag är säker på att den nya hyresvärden alltså min gamla klasskompis kommer att sparka ut oss från huset första månaden.

Är vår hyresrätt skyddad?

Hej och tack för din fråga,

Det är fullt möjligt för en fastighetsägare att sälja en fastighet som är belastad med hyresrätt. Vid överlåtelse av fastighet som besväras av nyttjanderätt gäller den gamla huvudregeln att köp bryter legostämma, vilket innebär att belastningar som ligger i fastigheten såsom nyttjanderätter faller bort i och med överlåtelsen.

I Jordabalken finns emellertid undantag från denna princip och i praktiken kan huvudregeln därför snarast sägas vara att nyttjanderätter består vid fastighetsöverlåtelser. Förvärvaren av fastigheten har företräde om denna är först med att söka inskrivning för sitt förvärv och är i god tro om hyresrätten. God tro innebär att fastighetsförvärvaren inte får veta om att hyresrätten finns. Även om förutsättningarna är uppfyllda så kan hyresrätten ändå få företräde om den är skyddad enligt vad som beskrivs nedan.

  • Om överlåtaren av en fastighet som besväras av nyttjanderätt eller servitut gör förbehåll om upplåtelsen, om inte rättigheten är inskriven så medför det att förbehållet avseende upplåtelsen gäller mot den nye fastighetsägaren.[1]
  • Även om överlåtaren inte gjort något förbehåll så gäller upplåtelse som avser arrende eller hyra mot den nye fastighetsägaren om upplåtelsen skett genom skriftligt avtal och tillträde har ägt rum före överlåtelsen.[2]
  • Upplåtelse gäller även mot förvärvare av fastighet om denne vid överlåtelsen ägde eller bort äga kännedom om upplåtelsen, alltså varit i ond tro.[3]

Det krävs även att avtalet sägs upp inom tre månader från överlåtelsen i annat fall gäller upplåtelsen ändå mot den nye ägaren.[4]

Det ska dock påpekas att även om er hyresrätt är skyddad kan den sägas upp i enlighet med avtalet och reglerna i Jordabalken kap. 12. Tänk också på att ni kan ha rätt till förlängning av avtalet när hyrestiden gått ut i enlighet med besittningsskyddet.[5]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] Kap. 7 § 11 JB.
[2] Kap. 7 § 13 JB.
[3] Kap. 7 § 14 JB.
[4] Kap. 7 § 14 st. 2 JB.
[5] Kap. 12 § 46 JB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.