fbpx

Hur gör man med lösöret vid frånträdande från arrenderad sommarstuga?

Hej,

Min mor och far har sålt deras sommarstuga som står på arrenderad tomt för flera år sedan. Min mor och far har sedan arrenderat stugan av den nya ägaren.

Nu vill ägaren sälja alltihopa. Det är inte reglerat skriftligt hur avtalet ska sägas upp. Han säger nu att han vill kasta ut dom i slutet av sommaren.

Mina föräldrar börjar bli gamla och mår inte alls bra på grund av detta. Jag säger till dom att ta det dom vill ha av lösöret och lämna resten. Han har hotat dom med dryga böter om huset är tömt när dom har flyttat ut. Vad gäller enligt lag. Kan dom lämna lösöret om dom vill det?

Hej och tack för din fråga!

För att kunna ta ställning till huruvida lösöret kan lämnas kvar i fastigheten eller inte måste man titta på vad som stipulerats i köpehandlingar från fastihetsöverlåtelsen. I många fall omfattas lösöret av överlåtelsen vilket i så fall innebär att man kan vara förhindrad att ta med lösöret då man frånträder fastigheten. I andra fall regleras det enbart att fastigheten ska vara i ett visst skick då den lämnas.

Kvarlämnas lösöre på fastigheten av arrendatorn och förs inte den bort tre månader efter att fastighetsägaren uppmanade om att lösöret ska föras bort tillfaller lösöret fastighetsägaren.

Som svar på din fråga regleras det inte i lag i vilket skick fastigheten skall vara vi frånträde svar på detta finnes eventuellt i avtal. De lösöre som kvarlämnas går däremot över till fastighetsägaren om dina föräldrar lämnar dem i över tre månader efter uppmaning att de ska föra lösöret därifrån.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas