Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur gör man med lösöret vid frånträdande från arrenderad sommarstuga?

Hej,

Min mor och far har sålt deras sommarstuga som står på arrenderad tomt för flera år sedan. Min mor och far har sedan arrenderat stugan av den nya ägaren.

Nu vill ägaren sälja alltihopa. Det är inte reglerat skriftligt hur avtalet ska sägas upp. Han säger nu att han vill kasta ut dom i slutet av sommaren.

Mina föräldrar börjar bli gamla och mår inte alls bra på grund av detta. Jag säger till dom att ta det dom vill ha av lösöret och lämna resten. Han har hotat dom med dryga böter om huset är tömt när dom har flyttat ut. Vad gäller enligt lag. Kan dom lämna lösöret om dom vill det?

Hej och tack för din fråga!

För att kunna ta ställning till huruvida lösöret kan lämnas kvar i fastigheten eller inte måste man titta på vad som stipulerats i köpehandlingar från fastihetsöverlåtelsen. I många fall omfattas lösöret av överlåtelsen vilket i så fall innebär att man kan vara förhindrad att ta med lösöret då man frånträder fastigheten. I andra fall regleras det enbart att fastigheten ska vara i ett visst skick då den lämnas.

Kvarlämnas lösöre på fastigheten av arrendatorn och förs inte den bort tre månader efter att fastighetsägaren uppmanade om att lösöret ska föras bort tillfaller lösöret fastighetsägaren.

Som svar på din fråga regleras det inte i lag i vilket skick fastigheten skall vara vi frånträde svar på detta finnes eventuellt i avtal. De lösöre som kvarlämnas går däremot över till fastighetsägaren om dina föräldrar lämnar dem i över tre månader efter uppmaning att de ska föra lösöret därifrån.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online