Ärver särkullbarnen trots att jag och min man har upprättat ett testamente?

Hej,

Min man och jag har i testamentet skrivit: den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.

Om den ene har barn, ärver de ändå?

Hej och tack för din fråga,

Jag tolkar det som att du och din man inte har gemensamma barn, utan att frågan avser barn som någon av er har från ett tidigare förhållande, det vill säga särkullbarn.

Om en make har särkullbarn har de barnen rätt att få ut sitt arv direkt när deras förälder avlider. Om makarna har upprättat ett testamente som anger att kvarlåtenskapen ska gå till någon annan kan särkullbarnen begära jämkning av testamentet.[1] Då har särkullbarnen åtminstone rätt att få ut sin laglott, det vill säga hälften av den arvslott de enligt lag har rätt till.[2]

Särkullbarnen kan välja att avstå från att ärva sin förälder direkt. I sådant fall tillfaller arvet den efterlevande maken och särkullbarnen får sin del av arvet först när även den maken dör.[3]

Om det är så att man är gift och har gemensamma barn är i stället huvudregeln att den efterlevande maken har arvsrätt före barnen. Detta innebär att gemensamma barn får vänta med arvet till dess att båda föräldrarna gått bort.[4]

Den omständighet att det i ert testamente står att den andre ärver med fri förfoganderätt innebär att testamentstagaren blir ägare av egendomen, men hen får inte testamentera bort den till någon annan. Testatorn bestämmer alltså vem efterarvet ska tillfalla.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 3 § ÄB
[2] 7 kap. 1 § ÄB
[3] 3 kap. 9 § ÄB
[4] 3 kap. 1 § ÄB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas