Barnen känner sig inte trygga när de är hos sin pappa. Vad kan vi göra?

Hej,

Min fru har två barn. De bor hos oss på heltid och är hos sin biologiska pappa varannan helg. Deras pappa har kommit in och ut ur deras liv och har därför en lite spänd relation med barnen. Barnen har berättat att de inte känner sig trygga hemma hos honom och att de inte vill vara där ens varannan helg. Jag har uppfattat det som att han utsätter dem för psykisk misshandel.

Sist när barnen var hos pappan hörde de av sig till mig och ville bli hämtade. Det känns så fruktansvärt att behöva lämna iväg dem när vi vet hur de kommer att må där. Min fru och barnens pappa har gemensam vårdnad. Finns det någonting vi kan göra? Är det möjligt att få umgänget indraget på de här grunderna?

Hej och tack för din fråga,

För att reglera umgänget mellan ett barn och den förälder som barnet inte bor med, kan antingen föräldrarna själva komma överens om en lösning eller så kan en av föräldrarna ansöka om stämning i tingsrätten och låta domstolen fatta beslutet.

För alla beslut om umgänge ska barnets bästa vara avgörande.[1] Utgångspunkten är att ett barn ska ha rätt att umgås med den förälder som det inte bor tillsammans med.[2] Det förekommer dock att umgänge mellan barnet och föräldern inte är till barnets bästa, utan istället påverkar barnet negativt. Då kan domstolen besluta att det inte ska förekomma något umgänge.

Föräldrarna kan i avtal reglera barnets umgänge med föräldern som det inte bor med. Avtalet ska vara skriftligt, skrivas under av båda parter och godkännas av socialnämnden.[3] Föräldrarna kan även få hjälp med att enas i frågor om umgänget genom samarbetssamtal hos familjerätten i kommunen.[4] Om din fru och barnens pappa inte kan komma överens om umgänget är det möjligt att pröva frågan i domstol. Det din fru då måste göra är att ansöka om stämning vid tingsrätten, om att de ska besluta om begränsat eller indraget umgänge. Domstolen kommer då utreda situationen och meddela beslutet i en dom.

Att få helt indraget umgänge är ganska ovanligt, om det inte föreligger allvarlig fara för barnen. Däremot kan umgänget minskas, eller så kan domstolen besluta om att umgänget ska ske med hjälp av umgängesstöd.[5] Domstolen kan även besluta om att umgänget ska ske på annat sätt än genom fysiska träffar, exempelvis genom brev eller telefon.[6] Även ett beslut av sådant slag fattas dock i regel enbart i undantagsfall.

Om ni väljer att ta tvisten till domstol kan det vara bra att anlita ett juridiskt ombud. Vi på Zeijersborger & Co har omfattande erfarenhet av vårdnadstvister, och ni är välkomna att kontakta oss på telefon 010-33 33 888.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om vårdnad, boende och umgänge. 

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 2 a § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 15 § FB
[3] 6 kap. 15 a § FB
[4] 6 kap. 18 § FB
[5] 6 kap. 15 c § FB
[6] 6 kap. 15 § FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.