Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Bedömer lagen oss som sambos?

Hej.
Jag har en fråga rörande sambolagen.
Jag och mitt ex bestämde oss för att köpa en gård. Han bodde i Frankrike och jag i Sverige. Jag köpte ensam gården och har lagfart på denna sedan 12-15 år tillbaka. Han flyttade till gemensam adress två år efter jag förvärvade gården.
Vi är båda skrivna på gården sedan dess. Vi har delat delar av kostnaderna och båda står för lånen.
Vi slutade att vara ”sambor” för många år sedan då han har en annan kvinna och bor där ibland. Men han är fortfarande skriven på gården och vill i en bodelning ta över den. Detta gäller även mig.
Men min fråga gäller om lagen verkligen bedömer oss som sambor såsom dagsläget är. Vi har inget gemensamt hushåll och vi har inget sexuellt liv. Han har inte påkallat bodelning och jag vet inte om jag vill göra det.
Tacksam för råd.

Hej och tack för din fråga,

Vad som först måste utredas är om ni är sambor. Definitionen av sambor framgår av sambolagen 1:1 där det sägs att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Av förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att det inte längre föreligger ett samboförhållande mellan er.

Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag om det förvärvats för gemensam användning, sambolagen 3 §. Om syftet med att köpa gården var för att ni skulle bo där tillsammans utgör det således troligtvis samboegendom.

En bodelning mellan sambor ska göras om någon av parterna begär det. En begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, sambolagen 8 §. Som jag tolkar din fråga har det gått längre tid än så sedan ert samboförhållande upphörde och det föreligger inte längre någon rätt att påkalla bodelning.

Med vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online