fbpx

Behöver jag skatta för pengar jag får för fastighet i bodelning?

Hej,

Min man vill skiljas och ska köpa ut mig från vårt gemensamma hus. Vi har en värdering vi är överens om. Om man enbart ser till husets värde och räknar av skulderna – behöver jag skatta för de pengar jag får ut i bodelningen? Eller behöver han på något sätt betala skatt för att han tar över hela den gemensamma bostaden?

Hej och tack för din fråga,

Ska egendomen fördelas mellan makar genom bodelning så ska pengar utges om maken som köps ut inte får täckning genom annat giftorättsgods enligt  11 kap. 10  § Äktenskapsbalken. Överlåtelse genom bodelning är skattefritt enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL).

Då skatt endast betalas när fastigheten avyttras enligt 44 kap. 26 § IL,  kommer maken som säljer huset betala skatt vid försäljning i framtiden. Den framtida skatteskulden kallas latent skatteskuld. Det innebär att den som behåller fastigheten ska lösa ut den andre med halva marknadsvärdet minskat med den latenta skatteskulden. För att få fram den latenta skatteskulden gör man en fingerad försäljning av fastigheten som innebär marknadsvärdet minskat med anskaffningsvärde, mäklararvode samt övriga ombyggnadskostnader (44 kap. 13 § IL).

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas