fbpx

Behöver kommunen prövningstillstånd för att överklaga ett beslut som var till min fördel?

Hej,

Kan kommunen ändra ett beslut som var till min fördel?  Behöver kommunen prövningstillstånd för att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten?

Hej och tack för din fråga,

Kommunen får som huvudregel inte ändra ett beslut som var till din fördel, så att det blir till din nackdel. Det finns dock flera undantag som gör det är tillåtet för kommunen att ändra beslutet till din nackdel, se information nedan. I vissa fall behövs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett ett överklagat beslut från förvaltningsrätten. Om det behövs prövningstillstånd eller inte framgår av den lag som är tillämplig i målet.

När kommunen fattar ett beslut som är till den enskildes fördel, får det som huvudregeln inte ändras till den enskildes nackdel.[1] Det finns dock undantag från detta. Beslutet får ändras om det framgår av själva beslutet eller de bestämmelser som beslutet grundar sig på att beslutet får återkallas. Beslutet får även ändras till den enskildes nackdel om det finns tvingande säkerhetsskäl, exempelvis att beslutet innebär ett hot för människors hälsa. Dessutom får beslutet ändras om det är felaktigt på grund av att den enskilde har lämnat oriktiga uppgifter.[2]

Ett beslut som kommunen har fattat kan som utgångspunkt överklagas av den som beslutet angår om beslutet kan antas ha gått hen emot.[3] Beroende på vad beslutet handlar om kan det finnas regler i andra lagar, som anger vem som får överklaga och när man får överklaga.[4] Reglerna om att överklaga kommunens beslut riktar sig till den som får ett beslut eller påverkas av beslutet.

Om den enskilde överklagar beslutet till förvaltningsrätten blir kommunen och den enskilde parter i målet. I det fallet kan kommunen överklaga förvaltningsrättens avgörande, om det har gått emot kommunen, det vill säga om avgörandet inte stämmer överens med kommunens beslut.[5] Om förvaltningsrättens beslut är till den enskildes fördel är det förmodligen till kommunens nackdel, och då kan kommunen överklaga det. I vissa fall behövs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagat beslut. Om det behövs prövningstillstånd eller inte framgår av den lag som är tillämplig i målet.[6]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] Jämför 37 § andra stycket och 38 § förvaltningslagen (FL).
[2] 37 § andra stycket p. 1-3 FL.
[3] 42 § FL.
[4] 4 § FL.
[5] 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (FPL).
[6] 34 a § FPL.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas