Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Behöver man betala underhåll till sitt ex efter skilsmässa?

Hej,

En skilsmässoansökan är inskickad och 6 månaders betänketid råder. Det är stor skillnad i inkomst mellan makarna. Kan det bli fråga om underhåll i samband med bodelningen?

Hej och tack för din fråga,

Under betänkeperioden är makarna fortfarande att anse som gifta, rent ekonomiskt. Huvudregeln är att makarna var och en efter sin förmåga ska bidra till det underhålls om behöv för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses vilket framgår av Äktenskapsbalken 6 kap. 1 §. Utgångspunkten är vidare att makarna efter skilsmässan ska svara för sin egen försörjning, Äktenskapsbalken 6 kap. 7 §. I undandtagsfall kan det bli aktuellt för en make att betala underhåll efter en skilsmässa vilket framgår av Äktenskapsbalken 6 kap. 7 § 2-3 st. Det ska här noteras att dessa regler används restriktivt.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online