fbpx

Behöver vi ersätta skada som vårt barn orsakat i skolan?

Hej,

Vårt barn som är 8 år har råkat ta sönder en glasskiva i skolan. Skolan har inte någon egen försäkring. Är vi skyldiga att betala kostnaderna?

Hej och tack för din fråga,

Föräldrar kan bli ersättningsskyldiga för skador orsakade av ett barn, men en bedömning utifrån det enskilda fallet måste göras.

Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att den som orsakar en skada också ska ersätta den, under förutsättning att skadan vållats uppsåtligen eller av vårdslöshet.[1] När någon under 18 år orsakar en skada ska denna också i regel ersätta skadan. När skadan vållats av ett barn ska dock en skälighetsbedömning göras med hänsyn till bland annat ålder, mognad, handlingens beskaffenhet samt ekonomiska förhållanden.[2]

En vårdnadshavare ska ersätta skada som barnet vållar genom brott.[3] Därtill har man som förälder en tillsynsplikt vilket bland annat syftar till att hindra barnet från att orsaka skada.[4] Uppfylls inte tillsynsplikten kan föräldrarna bli skadeståndsskyldiga. När barn går i skolan kan emellertid tillsynsplikten ha övergått till skolpersonalen varför det inte är säkert att föräldrarna behöver svara för skadan vållad i skolan, men som nämnts måste en bedömning i just er situation göras.

I de flesta hemförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring som kan täcka sakskador orsakade av barn. En god idé är att kolla upp om ni har en sådan och om denna omfattar den aktuella skadan.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Skadeståndslagen
[2] 2 kap. 4 § Skadeståndslagen
[3] 3 kap. 5 § Skadeståndslagen
[4] 6 kap. 2 § Föräldrabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas