Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Behöver vi ersätta skada som vårt barn orsakat i skolan?

Datum: 16/11/2021

Hej,

Vårt barn som är 8 år har råkat ta sönder en glasskiva i skolan. Skolan har inte någon egen försäkring. Är vi skyldiga att betala kostnaderna?

Hej och tack för din fråga,

Föräldrar kan bli ersättningsskyldiga för skador orsakade av ett barn, men en bedömning utifrån det enskilda fallet måste göras.

Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att den som orsakar en skada också ska ersätta den, under förutsättning att skadan vållats uppsåtligen eller av vårdslöshet.[1] När någon under 18 år orsakar en skada ska denna också i regel ersätta skadan. När skadan vållats av ett barn ska dock en skälighetsbedömning göras med hänsyn till bland annat ålder, mognad, handlingens beskaffenhet samt ekonomiska förhållanden.[2]

En vårdnadshavare ska ersätta skada som barnet vållar genom brott.[3] Därtill har man som förälder en tillsynsplikt vilket bland annat syftar till att hindra barnet från att orsaka skada.[4] Uppfylls inte tillsynsplikten kan föräldrarna bli skadeståndsskyldiga. När barn går i skolan kan emellertid tillsynsplikten ha övergått till skolpersonalen varför det inte är säkert att föräldrarna behöver svara för skadan vållad i skolan, men som nämnts måste en bedömning i just er situation göras.

I de flesta hemförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring som kan täcka sakskador orsakade av barn. En god idé är att kolla upp om ni har en sådan och om denna omfattar den aktuella skadan.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Skadeståndslagen
[2] 2 kap. 4 § Skadeståndslagen
[3] 3 kap. 5 § Skadeståndslagen
[4] 6 kap. 2 § Föräldrabalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.