Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Betalar jag för mycket i underhåll?

Hej,

Jag undrar om det är rimligt att jag betalar 4 700 kronor för 2 barn, 4 och 7 år gamla, när jag varit sjukskriven i över två år?

Hej och tack för din fråga,

Som förälder finns alltid en underhållsskyldighet i förhållande till barnet. Denna skyldighet delas av föräldrarna och utgår från föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och delas mellan dem utifrån deras individuella förutsättningar, 7 kap. 1 § Föräldrabalken. Underhållsbidrag skall betalas i det fall den ena föräldern inte bor stadigvarande tillsammans med barnet, 7 kap. 2 § 1 st. FB. Underhållsbidrag kan fastställas antingen genom avtal eller genom dom, 7 kap. 2 § 2 st. FB. I det fall domstol fattar beslut om underhållsbidraget bedöms underhållsbidragets storlek utifrån barnets behov samt utifrån den bidragsskyldige förälderns ekonomiska situation i jämförelse med boförälderns.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online