Betalar jag för mycket i underhåll?

Hej,

Jag undrar om det är rimligt att jag betalar 4 700 kronor för 2 barn, 4 och 7 år gamla, när jag varit sjukskriven i över två år?

Hej och tack för din fråga,

Som förälder finns alltid en underhållsskyldighet i förhållande till barnet. Denna skyldighet delas av föräldrarna och utgår från föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och delas mellan dem utifrån deras individuella förutsättningar, 7 kap. 1 § Föräldrabalken. Underhållsbidrag skall betalas i det fall den ena föräldern inte bor stadigvarande tillsammans med barnet, 7 kap. 2 § 1 st. FB. Underhållsbidrag kan fastställas antingen genom avtal eller genom dom, 7 kap. 2 § 2 st. FB. I det fall domstol fattar beslut om underhållsbidraget bedöms underhållsbidragets storlek utifrån barnets behov samt utifrån den bidragsskyldige förälderns ekonomiska situation i jämförelse med boförälderns.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas