Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Blev av med jobbet pga Corona, måste jag betala underhållsbidrag?

Datum: 28/09/2021

Hej,

Jag blev av med jobbet pga Corona och har svårt att få ekonomin gå ihop. Min exfru känner till min ekonomiska situation men kräver ändå att jag ska betala underhållsbidrag för vår gemensamma son, trots att hon själv har fast inkomst. Finns det något jag kan göra för att slippa betala underhållsbidrag?

Hej och tack för din fråga,

Du har ett ansvar enligt lag att betala underhållsbidrag och kan inte slippa betala det. Om du inte kan betala kan din exfru dock ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Du kommer i så fall behöver betala till Försäkringskassan i stället. Eftersom du inte har något jobb just nu kan du ansöka om anstånd hos Försäkringskassan, vilket innebär att du kan få skjuta på att betala underhållet.

Föräldrar har enligt lag ett underhållsansvar för sitt barn. Det går inte att avtala bort denna underhållsskyldighet. Hur mycket av barnets kostnader som respektive förälder ska stå för beror dock på deras ekonomiska förmåga.[1] Den förälder som inte bor varaktigt med barnet ska betala ett underhållsbidrag till barnet som räknas ut bl.a. med beaktande av barnets behov och förälderns inkomst. Om barnet bor växelvis, t.ex. varannan vecka, ska underhållsbidrag inte betalas eftersom båda föräldrarna då står för underhållet varannan vecka.[2] Föräldrar kan komma överens om underhållsbidraget genom ett avtal. Om föräldrarna inte kommer överens kan underhållsbidraget beslutas genom dom.[3]

Om en förälder inte kan betala underhållsbidrag, eller enbart kan betala en del, kan boendeföräldern ansöka hos Försäkringskassan om underhållsstöd. Försäkringskassan kan då betala ut ett underhållsstöd till boendeföräldern.[4] I stället för att betala underhållet direkt till boendeföräldern ska den andra föräldern i så fall betala till Försäkringskassan.[5]

Underhållsskyldigheten försvinner inte på grund av att Försäkringskassan betalar ut underhållsstöd. Om föräldern inte kan betala kan hen dock ansöka om anstånd hos Försäkringskassan, vilket innebär att betalningsskyldigheten skjuts upp med högst ett år.[6] Om en förälder inte kan betala är det viktigt att ansöka om anstånd, annars kommer det börja löpa ränta på det belopp som föräldern är skyldig att betala. Dessutom kommer Försäkringskassan lämna över fordran till Kronofogden om föräldern inte betalar underhållsstödet.

Om en förälder har fått skjuta upp betalningarna i tre år och fortfarande inte kan betala på grund av arbetslöshet, sjukdom eller rehabilitering får Försäkringskassan besluta om att efterge fordran. Föräldern kommer i så fall inte behöva betala för det underhåll som har skjutits upp.[7] Däremot kommer föräldern vara betalningsansvarig för framtida kostnader. Det är bra att tänka på att Försäkringskassan får efterge en fordran, men måste inte. Som förälder bör man därför utgå från att man kommer behöva betala underhållet.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § första och tredje stycket föräldrabalken (FB).
[2] 7 kap. 2 § första stycket 1 och 2 FB.’
[3] 7 kap. 2 § andra stycket FB.
[4] 17 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (SFB).
[5] 17 kap. 5 § jämte 19 kap. 2 § SFB.
[6] 19 kap. 40 § SFB.
[7] 19 kap. 45 § SFB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.