Blir barnet svenskt om pappan är svensk medborgare men det föds utomlands?

Hej,

Får ett barn svenskt medborgarskap om pappan är svensk men det föds utomlands?

Hej och tack för din fråga,

Jag tolkar det som att du undrar om barn som föds utomlands automatiskt förvärvar ett svenskt medborgarskap vid födseln om pappan är svensk medborgare. Svaret på frågan beror på när barnet är fött.

Barn som har en förälder som är svensk medborgare ska automatiskt få ett svenskt medborgarskap vid sin födsel.[1] Detta gäller barn som har fötts efter den 1 april 2015. Det spelar ingen roll var någonstans barnet är fött och inte heller om det är mamman eller pappan som är svensk medborgare.

När det gäller barn som är födda före den 1 april 2015 men efter den 1 juli 2001 blir barnet svensk medborgare om mamman till barnet är svensk. Det spelar då ingen roll om barnet har fötts i Sverige eller utomlands. Om pappan är svensk men inte mamman, blir barnet svensk medborgare om det föds i Sverige. Om det är fött utomlands måste föräldrarna vara gifta med varandra.

Om ett barn inte automatiskt har fått ett svenskt medborgarskap finns det möjlighet att ansöka om det. Ansökan görs till Migrationsverket.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 2 § medborgarskapslagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas