fbpx

Vad ska jag göra om pappan till mina barn inte vill samarbeta?

Hej,

För tre år sedan skilde jag mig från pappan till mina två barn. Barnen är 6 och 8 år gamla. Sedan skilsmässan har pappan inte velat ha någon kontakt med mig eller barnen. Han har inte heller någon kontakt med skolan, sjukvården eller med andra myndigheter. Nu är så att vi planerar åka till Thailand men pappan vill inte hjälpa till att skaffa pass. Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga.

Om man inte kommer överens i frågor som rör vårdnad om barn kan man som ett första steg kontakta familjerätten i den kommun man är bosatta i för att få hjälp att på frivillig väg försöka komma överens om barnen och hur vårdnaden ska utövas. Om man inte når en överenskommelse på frivillig väg kan man väcka talan vid domstol som då får avgöra hur vårdnaden ska utövas. Utgångspunkten vid vårdnadstvister är att barnens bästa ska vara avgörande. Grunden för ensam vårdnad är antingen att den ena av parterna är olämplig som vårdnadshavare eller att parterna har sådana samarbetssvårigheter att det inte är möjligt för dem att utöva vårdnaden gemensamt.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas