Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Går det att dela upp undershållsplikt så att föräldrarna ansvar för ett barn var?

Hej,
Jag har en dotter som är 19 år som studerar på en annan ort, hon går på ett idrottsgymnasium. Så förutom boendet så blir det en hel del merkostnader för läger, utrustning och tävlingar. Pappan vägrar att betala något för henne för han anser att han betalar för vår son som bor hemma hos honom. Sonen tar nu studenten och dessutom tjänar mer än 100 000 kronor per år på sitt extrajobb.

Jag och min dotter ansökte om förlängt underhållsbidrag, men pappan fick henne att ta tillbaka ansökan. Han är väldigt manipulativ och jag misstänker att hon blir rädd för honom.

Jag och pappan tog ett gemensamt beslut att hon fick börja studera på en annan ort innan vi separerade för ett år sedan. Pappan borde ha betalat för henne sedan september förra året.

Kan jag göra något eller är det bara att acceptera?

Hej!

Huvudregeln är att föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år, eller 21 år om barnet fortfarande går i skolan. Om ett barn bara bor hos den ena av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Bor barnet lika mycket hos bägge föräldrarna (så kallat växelvist boende) behöver ingen av föräldrarna betala underhållsbidrag. Underhållsbidrag kan krävas retroaktivt för 3 år bakåt i tiden.

Som jag förstår det har er dotter sin huvudsakliga dygnsvila på internatskolan. Eftersom hon går i skolan är dock ni som föräldrar fortfarande underhållspliktiga för henne. Om det är så att dottern mestadels bor hos dig när hon inte bor på internatskolan kan det innebära att pappan ska betala underhållsbidrag för dottern. Om det är så att er dotter har en hög levnadskostnad i anledning av vistelsen på internatskolan, samt eventuella fritidsintressen såsom idrott, kan det vara så att pappan är skyldig att betala underhållsbidrag för den del som överstiger beräknade kostnader för sonen. Detta eftersom man vid beräkningen av underhållsbidrag tar hänsyn till de faktiska kostnaderna för barnet. Hur stort underhållsbidraget ska vara beror på barnets behov och även föräldrarnas ekonomi.

Efter att sonen tagit studenten är föräldrarna som huvudregel inte längre underhållspliktiga för sonen. En eventuell tidigare uppgörelse om att den ena föräldern betalar för sonen och den andra för dottern kan då komma att påverkas av att underhållsplikt inte längre föreligger för sonen. Det faktum att sonen efter studenten bor hemma och har försörjningsförmåga kan även komma att påverka beräkningen av underhållsbidrag eftersom han då bedöms kunna bidra till att betala för hushållets kostnader.

Du är välkommen att kontakta oss för att boka in ett inledande möte.

Med vänlig hälsning /

Zeijersborger & Co Advokatbyrå

 

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online