Har min man rätt till huset som vi renoverade med mina ärvda pengar?

Hej,

Jag och min man ska skiljas. Vi renoverade vårt hus med pengar jag ärvt som enskild egendom. Vad händer med huset när vi nu ska separera? Själva huset är inte någons enskilda egendom.

Hej och tack för din fråga,

Det finns en risk att ni delar lika på hela huset, det vill säga även på de pengar du investerat i huset, trots att det var din enskilda egendom.

När två personer är gifta har man två olika sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom.[1] När äktenskapet upplöses ska giftorättsgodset delas mellan makarna genom en bodelning. Den enskilda egendomen ska inte ingå i bodelningen, utan den behålls av varje make för sig.[2]

All egendom är giftorättsgods, om den inte har gjorts till enskild egendom.[3] Egendom kan göras enskild till exempel genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller om någon av makarna erhållit egendomen och det framgår i ett testamente eller gåvobrev att egendomen ska vara enskild.[4] Avkastningen av den enskilda egendomen, till exempel vinst på aktier, är som utgångspunkt giftorättsgods om inte annat angetts.[5] Däremot är huvudregeln att det man köper med pengar som är enskild egendom, så kallat surrogat, också kommer att utgöra enskild egendom.[6]

Enligt praxis kan det dock förekomma problem när den enskilda egendomen avser just pengar. När enskild egendom sammanblandats med giftorättsgods, till exempel när enskild egendom i form av pengar sätts in på ett för makarna gemensamt konto, så riskerar man att den enskilda egendomen förlorar sin karaktär och istället blir giftorättsgods, som därmed ska ingå i en eventuell bodelning.[7] Om man har använt pengar som utgör enskild egendom till att renovera ett hus som utgör giftorättsgods, så måste det dessutom gå att utläsa hur stor del av husets värde som utgörs av de arbeten som bekostats med den enskilda egendomen. Detta kan vara svårt.

Det finns alltså en risk att dina ärvda pengar har förlorat sin karaktär som enskild egendom när de sammanblandades med den gemensamma bostaden, som utgör giftorättsgods. Om du och din make önskar att en viss andel av huset ska utgöra enskild egendom bör ni skriva ett äktenskapsförord där ni tydligt anger detta.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera din situation med en advokat eller jurist. Det kostar endast 395 kr och du väljer själv om du vill ha mötet på telefon eller via videosamtal. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i bodelning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)
[2] 9 kap. 1 § ÄktB
[3] 7 kap. 1 § ÄktB
[4] 7 kap. 2 § ÄktB
[5] 7 kap. 2 § 2 st. ÄktB
[6] 7 kap. 2 § 1 st. 6 p. ÄktB
[7] NJA 1992 s. 773

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.