Det läcker i källaren på vårt nya hus. Är det ett dolt fel?

Hej,

Vi har nyligen köpt ett hus och har nu upptäckt att det kommer in vatten i källaren. När jag grävde upp golvet i källaren såg jag att läckaget beror på att platonmattan sitter ca en decimeter nedanför listen där den ska sitta. Inför köpet anlitade vi en besiktningsman men det nämns inget i besiktningsprotokollet om fukt i källaren. Vad kan vi göra? Är säljaren skyldig att fixa felet?

Hej och tack för din fråga,

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta föreligger det ett fel.[1] För att säljaren ska vara ansvarig krävs att felet är ett så kallat dolt fel.[2] Med dolt fel avses ett fel som inte gick att upptäcka vid en grundlig undersökning. Vid bedömningen om det är ett dolt fel ska även hänsyn tas till vad ni som köpare kunde ha för förväntningar på huset. Lite förenklat är det så att ju äldre ett hus är, desto längre måste köparen gå i sin undersökning. En köpares undersökningsplikt är omfattande och den utökas om det finns indikationer på att något är fel.[3]

Hade besiktningsmannen vid besiktningen kunnat upptäcka felet är det inte ett dolt fel. Det kan vara så att besiktningsmannen inte utförde sin undersökning korrekt och då kan denne bli skadeståndsskyldig. Om besiktningsmannen har utfört undersökningen korrekt utan indikationer, kan ni ha rätt till prisavdrag från säljaren. Om felet är väsentligt kan ni även ha rätt att häva köpet helt. Som köpare ska ni inom skälig tid reklamera felet, och jag råder er därför att omgående skriva både till säljaren och besiktningsmannen.[4] Ni bör även kontrollera med ert försäkringsbolag om ni har rätt till rättsskydd. Beviljas ni rättsskydd svarar ni bara för en liten del av eventuella rättegångskostnader om ni förlorar en tvist. Vinner ni tvisten behöver ni inte betala något.

Då det är många faktorer som har betydelse vid bedömningen kan det vara bra att ta kontakt med en jurist.

Vänliga Hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 19 § 1 st. Jordabalken (JB)
[2] 4 kap. 19 § 2 st. JB
[3] NJA 1985 s. 274
[4] 4 kap. 19 a § JB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.