Hur ser ensamkommande barns rätt till särskilt förordnad vårdnadshavare ut?

Hej,

Ett ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd ska ha en särskilt förordnad vårdnadshavare. Detta tar tid att få klart. Inte ovanligt att det tar upp till ett år. Under tiden så hade barnet behövt någon annan som företräda barnet i vårdnadshavarens ställe. I normalfallet så brukar den tidigare gode mannen stå kvar fram tills dess en särskilt förordnad vårdnadshavare finns. I detta fallet finns det ingen god man på grund av olyckliga omständigheter. (Migrationsverkets felaktiga handläggning) Överförmyndaren vägrar att utse en god man med anledning av att barnet har uppehållstillstånd. Avvisar ansökan utan möjlighet att överklaga till högre instans. Ansökan om förmyndare har avslagits hos Tingsrätten med anledning av att föräldrarna inte uppgetts vara är avlidna. Kontakten är dock bruten sedan 2015. Nu har vi gjort en ansökan om god man enligt föräldrabalken 11:1. De avvisar de återigen ansökan utan möjlighet att kan överklaga. Är detta verkligen rätt förfarande?

Hej,

Det framgår i lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn att ansökan om god man ska göras snarast efter barnet anlänt i Sverige. Där framgår även att ansökan om god man får göras av Migrationsverket, socialnämnden i den kommun barnet vistats i samt att överförmyndaren självmant får ta upp frågan. Eftersom en sådan ansökan inte har skett i detta fall har de brustit. Av samma lag framgår att en god man inte ska förordnas när ett barn beviljats uppehållstillstånd istället ska en ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare göras. Förfarandet har således brustit inledningsvis när barnet anlände i Sverige. Dock är överförmyndarens nuvarande bedömning i lagenlig.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.