fbpx

Ensamkommande barns rätt till särskilt förordnad vårdnadshavare

Hej!
Ett ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd ska ha en särskilt förordnad vårdnadshavare. Detta tar tid att få klart. Inte ovanligt att det tar upp till ett år. Under tiden så hade barnet behövt någon annan som företräda barnet i vårdnadshavarens ställe. I normalfallet så brukar den tidigare gode mannen stå kvar fram tills dess en särskilt förordnad vårdnadshavare finns. I detta fallet finns det ingen god man på grund av olyckliga omständigheter. (Migrationsverkets felaktiga handläggning) Överförmyndaren vägrar att utse en god man med anledning av att barnet har uppehållstillstånd. Avvisar ansökan utan möjlighet att överklaga till högre instans. Ansökan om förmyndare har avslagits hos Tingsrätten med anledning av att föräldrarna inte uppgetts vara är avlidna. Kontakten är dock bruten sedan 2015. Nu har vi gjort en ansökan om god man enligt föräldrabalken 11:1. De avvisar de återigen ansökan utan möjlighet att kan överklaga. Är detta verkligen rätt förfarande?

Hej,

Det framgår i lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn att ansökan om god man ska göras snarast efter barnet anlänt i Sverige. Där framgår även att ansökan om god man får göras av Migrationsverket, socialnämnden i den kommun barnet vistats i samt att överförmyndaren självmant får ta upp frågan. Eftersom en sådan ansökan inte har skett i detta fall har de brustit. Av samma lag framgår att en god man inte ska förordnas när ett barn beviljats uppehållstillstånd istället ska en ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare göras. Förfarandet har således brustit inledningsvis när barnet anlände i Sverige. Dock är överförmyndarens nuvarande bedömning i lagenlig.

Med vänlig hälsning

Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas