Exmaken låter mig inte träffa barnen trots att vi ska ha växelvis boende. Vad kan jag göra?

Hej,

Min exmake låter mig inte träffa våra 3 gemensamma barn som är 11, 13 och 16 år gamla, trots att vi har växelvis boende för de två yngsta. Vi har gått igenom en utredning hos socialen då jag varit berusad ett enstaka tillfälle i maj månad (barnen inte hemma hos mig vid det tillfället). Utredningen är nu nedlagd men jag har anmält dem till IVO och även orosanmält exmaken. Jag går hos beroendemottagningen, vilken jag själv skrev in mig på direkt efter berusningstillfället. Intyg och fina blodprovssvar finns sedan maj månad.

Jag får inte träffa barnen om inte exmaken är med och jag har inte träffat honom på 9 år. Jag är rädd för honom då han använde allvarligt våld i våran relation när vi levde ihop. Jag går hos ATV och de säger att situationen jag befinner mig i nu handlar om makt, hot, kontroll och våld ifrån hans sida. Han är en psykopat och barnen lever som i en sekt hos honom. Jag har försökt träffa barnen men han ställer sig ständigt i vägen, smutskastar mig och vänder barnen mot mig.

Jag vet inte vad jag bör göra. Vad jag har för rättigheter?

Hej och tack för din fråga,

Det kan vara ett brott att skilja ett barn från sin vårdnadshavare. Brottet heter egenmäktighet med barn och stadgas i 7 kap 4 § Brottsbalken (BrB). Av din fråga framgår inte om ni har gemensam vårdnad om barnen eller inte. Mot bakgrund av att barnen har växelvist boende har ni troligen gemensam vårdnad. Då är 7 kap. 4 § första stycket andra meningen BrB tillämplig. För att någon ska straffas för egenmäktighet med barn, måste barnet ha skilts eller kvarhållits/undanhållits under en längre tid.

Om barnen har växelvist boende baserat på en dom eller ett avtal mellan dig och din exmake kan du ansöka om verkställighet hos tingsrätten. En ansökan om verkställighet görs hos tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist enligt 21 kap. 1 § Föräldrabalken (FB).

I första hand bör du kontakta familjerätten och berätta om din situation. Om din exmake fortsätter att vägra lämna över barnen till dig bör du kontakta en jurist som kan hjälpa dig med en ansökan om verkställighet.

Med vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.