Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Exmaken vill inte samarbeta, kan jag ta upp en tvist?

Hej,

Jag har en exmake som inte längre samarbetar med mig. Han har det väldigt svårt med ekonomin, kan inte ta hand om vårt barn själv och vägrar samarbeta i frågor om barnet. Han vill inte heller gå på samarbetssamtal. Kan jag ta upp detta i en tvist?

Hej och tack för din fråga,

Om föräldrarna inte kan komma överens om och samarbeta kring frågor som rör barnet finns det möjlighet att väcka talan i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Avgörande för samtliga dessa frågor är barnets bästa, vilket framgår av 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Utgångspunkten är att det är bra för barnet att båda föräldrarna är vårdnadshavare och tar hand om barnet. I vårdnadstvister fäster rätten dock särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Har föräldrarna svåra samarbetsproblem kan det därför finnas anledning att väcka talan i domstol.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online