Fakturan för renoveringen är otydlig och felaktigt, vad kan vi göra?

Hej,
Jag och min sambo har renoverat vårt badrum. Vi har nu fått en faktura på 142 000 kr från byggbolaget. I fakturan tar de både betalt för timmar arbetade samt montering av kakel som två separata poster. Detta tycker jag är konstigt då  posten för arbete även borde omfatta montering av kakel. Det är mycket som är överprissatt i fakturan. I fakturan är kostnadsposterna inte heller specificerade. T.ex står det ”material 15 000 kr”. Arbetet skulle tagit 2 veckor men detta tog 4 månader innan det var färdigt Vi har nu fått en läcka i rören under handfatet som bolaget även ska åtgärda. Vad kan vi göra?

 

Hej och tack för din fråga,

När privatpersoner anlitar hantverkare så gäller konsumenttjänstlagen. Lagen är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att avtal som ger konsumenten sämre villkor än vad lagen anger inte är giltiga. Huruvida priset är skäligt eller inte beror på arbetet som lagts ned samt av offerten. En offert är ett prisförslag. Om offerten kan anses vara ett bindande avtal beror på hur parterna kommunicerat kring det. Om det kan anses vara ett bindande avtal är priset bestämt och det är således det priset som ska betalas. Kan offerten endast ses som en ungefärlig prisuppgift får det som anges i fakturorna inte överstiga priset i offerten med mer än 15 procent. Härtill hör att priset måste anses vara skäligt, vilket näringsidkaren har att bevisa. Vidare har konsumenten rätt att begära en specificerad räkning för tjänsten i vilken det ska anges tjänstens art och omfattning.

Om man anser att man inte är betalningsskyldighet man vända sig till den Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få saken prövad. En prövning i ARN är kostnadsfri men deras utslag är bara vägledande. Om motparten trots rekommendation i ARN anser att betalningsskyldighet föreligger kan motparten vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Bestrids betalningsföreläggandet kan saken slutligen prövas i domstol.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas