Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Familjen vill flytta från utredningshemmet i förtid, hur ska de göra?

Hej,

Min son och hans sambo har blivit anmälda till socialtjänsten av deras barns förskola. Nu befinner sig familjen på ett utredningshem. De har begärt att få veta vad som står i anmälan från förskolan, vilken socialtjänsten inte lämnat ut trots löften om detta. Nu vill min son flytta hem från utredningshemmet i förtid, men är rädd att socialtjänsten ska ta barnet om han bråkar med dem. Vad ska han göra?

Hej och tack för din fråga,

Socialtjänsten ska efter en anmälan göra en utredning för att avgöra om några åtgärder behöver vidtas. Vid åtgärder och beslut om vård- eller behandling av barn ska barnets bästa vara avgörande. Av den anledningen är det bra om föräldrarna låter socialtjänsten göra sitt jobb för att kunna fatta ett beslut. I detta ingår att föräldrarna är delaktiga och bidrar till utredningen.

Om man upplever att någonting inte går rätt till i kontakten med socialtjänsten kan man vända sig till IVO för att lämna synpunkter och klagomål.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

 

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online