Får en arbetsgivare varsla en anställd utan anledning?

Hej,

Jag blev varslad från min arbetsgivare utan förklaring. Får han göra så?

Hej och tack för din fråga,

Som jag tolkar din fråga är du tillsvidareanställd och omfattas av reglerna i lagen om anställningsskydd.[1]

Din arbetsgivare har en skyldighet att uppge anledningen till avskedandet om du begär detta.[2]

Om du grovt åsidosatt dina åligganden mot din arbetsgivare får din arbetsgivare avskeda dig.[3] Grovt åsidosättande kan innebära allt ifrån att komma berusad till arbetsplatsen eller agerar på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. Eftersom det inte framgår av din fråga, utgår jag ifrån att ett grovt åsidosättande av dina åligganden mot din arbetsgivare inte skett.

Ett avsked ska vara skriftligt och innehålla information om vad arbetstagaren ska göra ifall denne vill ogiltigförklara avskedandet eller begära skadestånd. Vidare föreligger en skyldighet för arbetsgivaren att uppge anledningen till avskedandet om arbetstagaren begär det. Underrättelse om avsked ska ske minst en vecka i förväg.[4] Skulle det visa sig att arbetstagaren blivit avskedad på grund av omständigheter som inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning, ska avskedandet ogiltigförklaras om arbetstagaren yrkat detta.[5] Ogiltigförklaring av uppsägning ska till arbetsgivaren meddelas senast två veckor från avskedandet.[6]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 4 § LAS
[2] 19 § LAS
[3] 18 § 1 st. LAS
[4] 30 § LAS
[5] 35 § 1 st. LAS
[6] 40 § LAS

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas