Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Får en vårdnadshavare tömma sitt barns sparkonto?

Datum: 13/11/2023

Hej,

Jag har precis fått reda på att min man har tömt våra barns sparkonton. Får han göra så? Det är främst vi som sparat pengar åt dem, men vi har också gjort insättningar från släktingar och vänner när de gett pengar vid dop och födelsedagar. Kontona står i barnens namn.

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln enligt föräldrabalken är att båda föräldrarna, om de är vårdnadshavare, är förmyndare.[1] Vårdnadshavarna förvaltar som utgångspunkt barnets tillgångar och företräder barnet i ekonomiska frågor utan någon särskild tillsyn.

Föräldrarna ska gemensamt bestämma över hur tillgångarna ska placeras och användas.[2] Om en av föräldrarna av någon orsak är förhindrad att ta del i beslut om förvaltningen som inte kan skjutas upp utan olägenhet, bestämmer den andra föräldern ensam. En förälder får dock inte på egen hand fatta beslut av ingripande betydelse, om inte den omyndiges bästa uppenbarligen kräver det.[3]

Föräldrar ska i sin förmyndarförvaltning respektera att barnets medel i skälig omfattning ska användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för barnets nytta ska placeras så att trygghet finns för medlens bestånd och så att de ger en skälig avkastning.[4] En annan utgångspunkt för föräldrarna vid förmyndarförvaltning är att de på ett omsorgsfullt sätt ska fullgöra sina skyldigheter och handla utifrån det som är bäst för barnet.[5] Pengar får således inte användas i annat syfte än till barnet och det är inte tillåtet att ta barnets pengar för att tillgodogöra egna kostnader.

Om er make tagit ut pengarna från barnens konto i annat syfte än vad som ovan har presenterats kan han anses ha överskridit sina befogenheter och skyldigheter samt missbrukat sin förtroendeställning.[6] Det går således att föra en skadeståndstalan för den ekonomiska skada han orsakat barnen. Det krävs då att det föreligger ett brott.[7] I det här fallet kan rekvisiten för brottet trolöshet mot huvudman vara uppfyllda.[8] I tidigare rättsfall har föräldrar som överfört pengar från barnets konto till eget för att använda dessa i annat syfte än till barnet dömts för detta.[9] Om er make anses skyldig kan barnen få tillbaka sina pengar.

Vidare kan jag även rekommendera att läsa igenom villkoren för barnens konton i banken. Banker kan ha villkor som stadgar att banken inte får lämna ut pengar utan att ha båda föräldrarnas samtycke. I sådant fall finns det även en möjlighet att föra ett skadeståndsanspråk mot dem. Behöver du vidare vägledning rekommenderar vi att du diskuterar ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår utbildning i vårdnad, boende och umgänge.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 10 kap. 2 § Föräldrabalken (FB)
[2] 13 kap. 1 § 1 st. FB
[3] 13 kap. 1 § 2 st. FB
[4] 12 kap. 4 § FB
[5] 12 kap. 3 § FB
[6] Hovrätten för Övre Norrlands dom den 2013-09-11 i mål nr B 208-13
[7] 2 kap. 2 § Skadeståndslagen
[8] 10 kap. 5 § Brottsbalken
[9] Hovrätten för Övre Norrlands dom den 2013-09-11 i mål nr B 208-13

Se hela svaret
Josefine

Josefine Rosén

Förstejurist på Zeijersborger & Co och verksam i branschen sedan 2017 med expertis inom ekonomisk familjerätt och personskador. Tagit masterexamen i Affärsjuridik vid Linköpings universitet.

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.