Får försäkringskassan verkligen skicka mina personuppgifter utomlands?

Hej,

Jag fått avslag om sjukersättning. Försäkringskassan skickade till mina personuppgifter till två länder utan min vetskap och tillåtelse. Mina personuppgifter har både skickats till Polen och till Ungern. Vad har jag för rättigheter?

Hej och tack för din fråga,

Som huvudregel har Försäkringskassan en skyldighet att skydda uppgifter om exempelvis hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Uttrycket personliga förhållanden omfattar i stort sett alla uppgifter om en person. Ekonomiska förhållanden faller även normalt sett under begreppet personliga förhållanden.

I vissa situationer kan dock uppgifter lämnas ut trots att de ska skyddas. Försäkringskassan har till exempel uppgiftsskyldighet gentemot andra myndigheter och i vissa fall mot andra Europeiska stater. Detta gäller bland annat för att tillgodose tillräckliga underlag för att dina skyldigheter eller rättigheter ska kunna bedömas eller fastställas.

Försäkringskassan behöver således inte ditt godkännande eller kännedom för att behandla dina uppgifter om du exempelvis har sökt sjukersättning då uppgifterna behöver behandlas för att bedömning ska kunna göras huruvida du har rätt till sjukersättning eller ej.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.