Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Får försäkringskassan verkligen skicka mina personuppgifter utomlands?

Hej.
Jag fått avslag om sjukersättning. Försäkringskassan skickade till mina personuppgifter till två länder utan min vetskap och tillåtelse. Mina personuppgifter har både skickats till Polen och till Ungern. Vad har jag för rättigheter?

Hej!

Som huvudregel har Försäkringskassan en skyldighet att skydda uppgifter om exempelvis hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Uttrycket personliga förhållanden omfattar i stort sett alla uppgifter om en person. Ekonomiska förhållanden faller även normalt sett under begreppet personliga förhållanden.

I vissa situationer kan dock uppgifter lämnas ut trots att de ska skyddas. Försäkringskassan har till exempel uppgiftsskyldighet gentemot andra myndigheter och i vissa fall mot andra Europeiska stater. Detta gäller bland annat för att tillgodose tillräckliga underlag för att dina skyldigheter eller rättigheter ska kunna bedömas eller fastställas.

Försäkringskassan behöver således inte ditt godkännande eller kännedom för att behandla dina uppgifter om du exempelvis har sökt sjukersättning då uppgifterna behöver behandlas för att bedömning ska kunna göras huruvida du har rätt till sjukersättning eller ej.

På försäkringskassan hemsida framgår hur de använder dina personuppgifter och vilka aktörer som kan få tillgång till dem.

Med vänlig hälsning

Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online