fbpx

Får förskolan lägga ut bilder och namn på mitt barn på sociala medier?

Hej,

Barnens förskola har blivit aktiva på sociala medier och nu lägger de ut bilder på barnen nästan varje dag. Dessutom skriver de alltid barnens namn på bilderna och lämnar ut mycket personlig information. Jag tycker inte alls om att de gör så. Får de verkligen lämna ut information om mitt barn på det sättet?

Hej och tack för din fråga,

Eftersom förskolan inte verkar ha inhämtat ditt samtycke för publicering, får de inte publicera bilder eller namn på dina barn på sociala medier. Din fråga är reglerad i Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) som innehåller regler gällande behandling av personuppgifter. Ett grundläggande syfte med denna reglering är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter och särskilt den enskildes rätt till skydd av personuppgifter.

Med personuppgift menas all slags information som kan knytas an till en levande person.[1] Som personuppgifter klassas till exempel namn, personnummer, adress, ljudinspelningar, men även foton på personer. Personuppgifter om barn är enligt GDPR särskilt skyddsvärda, detta mot bakgrund av att barn som utgångspunkt har svårt att förutse vilka risker det finns med att lämna ifrån sig personuppgifter och även svårt att förstå vilken rätt till skydd de har.

För att någon ska kunna använda personuppgifter på sociala medier, såsom bilder eller namn, krävs som huvudregel samtycke.[2] För det första måste samtycket vara frivilligt, och för det andra måste samtycket avse just det särskilda syftet som uppgiften samlas in för – det får inte råda någon tvekan om att personen samtycker gällande hur personuppgifterna ska behandlas. En förutsättning för detta är att den som samtycker först har fått information om vad uppgifterna ska användas till och förstå vad samtycket gäller. Av din fråga framgår att barnet går i förskola. Eftersom barnen är under 13 år krävs det att samtycke inhämtas från barnets vårdnadshavare.[3] Samtycke bör inhämtas från vårdnadshavare inför varje publicering som sker.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] Artikel 4 punkt 1 GDPR
[2] Artikel 6 GDPR
[3] Artikel 8 GDPR

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas