fbpx

Får grannens träd skugga min tomt?

Hej,

Min granne har ett stort plommonträd precis vid vår tomtgräns, och det skuggar en stor del av min trädgård. Det gör att jag inte kan utnyttja hela min tomt under sommaren, och dessutom sänker det ju värdet vid en framtida försäljning. Kan jag kräva att han tar ner trädet?

Hej och tack för din fråga,

I lag stadgas en princip om den allmänna grannhänsynen, som innebär att grannar både ska underlåta att vidta åtgärder som kan vara till besvär för den andre och även visa respekt gentemot varandra.[1] Om rot eller gren från grannens träd tränger in på din fastighet och detta medför olägenhet för dig så får du ta bort det.[2]

Om ingen rot eller gren har trängt sig in på din fastighet utan det enbart är trädet som skuggar din tomt är rättsläget annorlunda. Mot bakgrund av ovangivna princip, råder vi dig först att prata med din granne och berätta om olägenheten med trädet – på så sätt kanske ni når en samförståndslösning.

Om grannen väljer att inte göra något åt trädet kan du ansöka om föreläggande hos byggnadsnämnden för att få grannen att kapa bort trädet.[3] För att kommunen ska medge ett föreläggande för grannen att ta bort trädet krävs det att olägenheten är betydande för dig. I praxis har dock domstolen varit restriktiv med bedömningen av olägenhet gällande skuggning. I ett rättsfall ansåg domstolen att olägenhet inte förelåg på grund av att tomten enbart var skuggad några timmar per dag. Huset var även beläget på ett grönskande område och därför fick viss skugga tålas.[4]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 § Jordabalken
[2] 3 kap. 2 § Jordabalken
[3] 11 kap. 19 § Plan och bygglagen
[4] Mark och miljööverdomstolen 2012:57

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas