Får grannens träd skugga min tomt?

Hej,

Min granne har ett stort plommonträd precis vid vår tomtgräns, och det skuggar en stor del av min trädgård. Det gör att jag inte kan utnyttja hela min tomt under sommaren, och dessutom sänker det ju värdet vid en framtida försäljning. Kan jag kräva att han tar ner trädet?

Hej och tack för din fråga,

I lag stadgas en princip om den allmänna grannhänsynen, som innebär att grannar både ska underlåta att vidta åtgärder som kan vara till besvär för den andre och även visa respekt gentemot varandra.[1] Om rot eller gren från grannens träd tränger in på din fastighet och detta medför olägenhet för dig så får du ta bort det.[2]

Om ingen rot eller gren har trängt sig in på din fastighet utan det enbart är trädet som skuggar din tomt är rättsläget annorlunda. Mot bakgrund av ovangivna princip, råder vi dig först att prata med din granne och berätta om olägenheten med trädet – på så sätt kanske ni når en samförståndslösning.

Om grannen väljer att inte göra något åt trädet kan du ansöka om föreläggande hos byggnadsnämnden för att få grannen att kapa bort trädet.[3] För att kommunen ska medge ett föreläggande för grannen att ta bort trädet krävs det att olägenheten är betydande för dig. I praxis har dock domstolen varit restriktiv med bedömningen av olägenhet gällande skuggning. I ett rättsfall ansåg domstolen att olägenhet inte förelåg på grund av att tomten enbart var skuggad några timmar per dag. Huset var även beläget på ett grönskande område och därför fick viss skugga tålas.[4]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera din situation med en advokat eller jurist. Det kostar endast 395 kr och du väljer själv om du vill ha mötet på telefon eller via videosamtal. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i fastighetstvist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 § Jordabalken
[2] 3 kap. 2 § Jordabalken
[3] 11 kap. 19 § Plan och bygglagen
[4] Mark och miljööverdomstolen 2012:57

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.