Får jag rabatt om jag köper en lägenhet jag hyrt under 20 års tid?

Hej,

Jag har hyrt en lägenhet under de senaste 20 åren som jag planerar att köpa. Får jag någon rabatt för att ha bott där så lång tid?

Hej och tack för din fråga,

Om jag har uppfattat din fråga rätt så undrar du om föreningen erbjuder någon form av rabatt då ett hus ombildas från hyresrätt till bostadsrätt. Du som hyresgäst kan erbjudas ett pris som är lägre än marknadspriset för bostadsrätten om du snabbt accepterar erbjudandet om att köpa lägenheten.

Hyresgästerna erbjuds oftast att köpa sin lägenhet med bostadsrätt vid ombildning. För att du överhuvudtaget ska få köpa lägenheten krävs det att du är medlem i bostadsrättsföreningen.[1] Du som hyresgäst i en lägenhet som är föremål för ombildning får som huvudregel inte vägras inträde i bostadsrättsföreningen.[2]

Man har i regel ett år på sig att ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen i samband med en ombildning. Föreningen har en skyldighet att göra en ekonomisk plan och där ska det framgå vilken insats var och en ska betala för sin bostadsrätt.[3] Accepterar du erbjudandet inom en månad betalar du det belopp som står i den ekonomiska planen, vilket ofta är lägre än marknadspriset.[4] Skulle du däremot vänta längre än en månad, men inte längre än 6 månader, kan du få betala en insats och en upplåtelseavgift. Upplåtelseavgiften får högst motsvara ränta på insatsen.[5] Efter 6 månader har gått är föreningen fri att bestämma hur stor upplåtelseuppgiften ska vara och du kan då riskera att få betala bostadsrättens marknadspris.

Sammanfattningsvis bör du som hyresgäst ha rätt till ett pris som är lägre än marknadspriset, vilket skulle kunna ses som en form av rabatt, om du beviljar erbjudandet om att köpa lägenheten inom 6 månader.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 3 § 1 st. BRL
[2] 2 kap. 8 § BRL
[3] 3 kap. 1 § BRL
[4] 7 kap. 14 § BRL
[5] 5 § räntelagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas