Får jag rabatt om jag köper en lägenhet jag hyrt under 20 års tid?

Hej,

Jag har hyrt en lägenhet under de senaste 20 åren som jag planerar att köpa. Får jag någon rabatt för att ha bott där så lång tid?

Hej och tack för din fråga,

Om jag har uppfattat din fråga rätt så undrar du om föreningen erbjuder någon form av rabatt då ett hus ombildas från hyresrätt till bostadsrätt. Du som hyresgäst kan erbjudas ett pris som är lägre än marknadspriset för bostadsrätten om du snabbt accepterar erbjudandet om att köpa lägenheten.

Hyresgästerna erbjuds oftast att köpa sin lägenhet med bostadsrätt vid ombildning. För att du överhuvudtaget ska få köpa lägenheten krävs det att du är medlem i bostadsrättsföreningen.[1] Du som hyresgäst i en lägenhet som är föremål för ombildning får som huvudregel inte vägras inträde i bostadsrättsföreningen.[2]

Man har i regel ett år på sig att ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen i samband med en ombildning. Föreningen har en skyldighet att göra en ekonomisk plan och där ska det framgå vilken insats var och en ska betala för sin bostadsrätt.[3] Accepterar du erbjudandet inom en månad betalar du det belopp som står i den ekonomiska planen, vilket ofta är lägre än marknadspriset.[4] Skulle du däremot vänta längre än en månad, men inte längre än 6 månader, kan du få betala en insats och en upplåtelseavgift. Upplåtelseavgiften får högst motsvara ränta på insatsen.[5] Efter 6 månader har gått är föreningen fri att bestämma hur stor upplåtelseuppgiften ska vara och du kan då riskera att få betala bostadsrättens marknadspris.

Sammanfattningsvis bör du som hyresgäst ha rätt till ett pris som är lägre än marknadspriset, vilket skulle kunna ses som en form av rabatt, om du beviljar erbjudandet om att köpa lägenheten inom 6 månader.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 3 § 1 st. BRL
[2] 2 kap. 8 § BRL
[3] 3 kap. 1 § BRL
[4] 7 kap. 14 § BRL
[5] 5 § räntelagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.