Får jag ta del av vinsten från försäljningen av hyresrätt som omvandlats till bostadsrätt?

Hej,

Min sambo hade en hyresrätt som jag flyttade in i, men som under vårt förhållande omvandlades till en bostadsrätt. Vi separerade för 6 år sedan och därmed undrar jag om jag kan få del av vinsten från försäljningen av bostadsrätten?

Hej och tack för din fråga,

I sambolagen finns bestämmelser över sambors egendomsförhållanden. När ett samboförhållande upphör kan någon av parterna begära att samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning enligt sambolagen 8 §. Det framgår vidare att en begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphört.

Däremot kan principen om dold samäganderätt bli aktuellt då hyresrätten omvandlats till en bostadsrätt under samboförhållandet. Enligt praxis kan ett köp som en sambo har gjort i eget namn under vissa förutsättningar anses ha varit för båda sambornas räkning. Till grund för ett sådant synsätt ligger bedömningen att det mellan dem har förelegat en överenskommelse om att båda skulle bli ägare trots att köpet företagits i endast den enes namn.

Dold samäganderätt sägs enligt praxis uppstått om följande kriterier är uppfyllda:

  1. Egendomen har införskaffats för gemensamt bruk,
  2. Att den andra sambon möjliggjort eller underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott,
  3. Att sambon som införskaffade sig egendomen var införstådd med att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska föreligga samäganderätt samt
  4. Att det förelegat en gemensam partsvilja att egendomen som införskaffats skulle vara samägd.

Om ovanstående kriterier är uppfyllda har man som sambo möjlighet att ta del av vinsten då man anses vara dold samägare till lägenheten. Enligt praxis anses inte ett anspråk på äganderätt preskriberas varför du bör kunna göra anspråk på din äganderätt av bostadsrätten.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.