Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Får jag träffa några av mina barn trots att syskonen inte vill träffa mig?

Är mitt i en pågående skilsmässa där fem hemmavarande barn är inblandade.
De tre äldsta är 17, 16 och 14 och som jag förstår det så får de i stor utsträckning avgöra själva om de vill träffa mig eller inte. Sedan finns det ett barn på 10 år och en liten på 1,5 år.
Barnens fru hävdar, efter ett påstått samtal med familjejurist, att jag inte borde få ha kontakt med den minsta om inte de äldre heller inte vill ha det just nu. ”Man behandlar barnen som en grupp i frågan. Det kan vara skadligt för den minsta på sikt när han upptäcker att bara han har kontakt med mig” är vad hon svarar när jag påpekar att jag åtminstone borde få träffa ”lillen”.

Det här är egentligen en mycket mer omfattande historia där jag är rädd för att PAS är inblandat då hon har vinklat och vridit på sanningen och till och med ljugit om mig inför barnen, advokater, socialtjänst mm

Men just nu undrar jag över om det citat jag skrev ovan är korrekt, kan hon neka mig kontakt med alla barn om nu en eller flera av de äldre inte vill ha någon kontakt just nu?

Hej och tack för din fråga!

I lagtexten (6 kap 2a § föräldrabalk) stadgas att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Rättstillämparen delar ogärna på sykon då det normalt anses att det är barnets bästa att de får vara tillsammans. Därtill beaktar domstolen kontinuitetsprincipen. I lagtexten stadgas också att barnets bästa handlar om att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar samt risken att ett barnet far illa. Därtill tar domstolen hänsyn vad barnet vill med beaktande av barnets ålder och mognad. Barnets vilja behöver dock inte alltid vara styrande och det finns inte någon åldersgräns angiven i lagtexten som anger när barnets vilja ska styra ett beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barnets vilja får större betydelse ju äldre och ju mer moget barnet är. Det sker en individuell bedömning för varje barn och vad som är det barnets bästa. Även om dina äldre barn inte vill träffa dig, kan du ändå ha rätt till umgänge med dina mindre barn, så länge det inte finns en risk för att barnen far illa.

Om du har fler frågor får du gärna höra av dig till oss för att boka in en fri inledande rådgivning.

Med vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co advokatbyrå

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online