fbpx

Får man äga en bostadsrätt utan att vara skriven där?

Hej,

Jag har ärvt en bostadsrätt av min mamma i byn där jag växte upp. Den ligger en bra bit från den stad jag nu bor och arbetar i, så det blir för lång pendling att flytta dit permanent. Men jag hade gärna velat behålla den för minnenas skull och bo där under vissa helger och semesterveckor. Så min fråga är, får man äga en bostadsrätt utan att vara skriven där?

Hej och tack för din fråga,

Ja, du får äga en bostadsrätt utan att vara skriven där, så länge det inte bryter mot bostadsrättsföreningens stadgar.

Folkbokföringslagen är den lag i Sverige som reglerar var man ska folkbokföra sig. Många rättigheter och skyldigheter beror på var du är folkbokförd, till exempel olika bidrag och var du ska betala skatt. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt, vilket är där du regelbundet sover.[1] Det finns även något som heter dubbel bosättning, vilket innebär att du har flera bostäder och bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. En sjundedel av din tid kan exempelvis vara en gång i veckan eller två gånger varannan vecka. Skulle det bli aktuellt för dig med dubbel bosättning så är det Skatteverket som avgör var du ska vara folkbokförd, beroende på din livssituation i övrigt. I en sådan situation kan hänsyn exempelvis tas till var du arbetar eller om du bor med din familj i någon av bostäderna. Om du inte tillbringar mer än några helger eller semesterveckor i den ärvda bostadsrätten så är detta inte aktuellt för dig och du ska då vara folkbokförd på din permanenta bostad.

Sammantaget finns inga hinder enligt lag att äga en bostadsrätt utan att vara skriven på den. Däremot kan det vara bra att gå igenom bostadsrättsföreningens stadgar eftersom det där kan uppställas som villkor för inträde att en person inte får äga en bostadsrätt utan att bo i den. Men om så inte är fallet finns det inga hinder för dig att äga bostadsrätten utan att vara skriven på den.[2]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 § Folkbokföringslagen
[2] 2 kap. 3 § Bostadsrättslagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas