Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Till alla frågor Ställ en fråga

Får man flytta utan att informera den andra föräldern?

Hej!

Mitt ex och jag har en son (10 år) som vi har gemensam vårdnad om. Sonen är skriven hos mig men bor växelvis hos oss mig och mitt ex. Nu har det kommit fram att exet har flyttat till sin nya flickvän och tar med sig sonen dit varannan vecka. Exet har inte informerat mig om detta utan jag har fått reda på det i efterhand. Den nya flickvännen bor i en annan kommun vilket resulterar i att sonen måste pendla 14.6 mil om dagen, 5 dagar varannan vecka (totalt 73 mil), för att ta sig till och från skolan. Min fråga är väl egentligen om detta är okej? Får man flytta hur som helst utan att informera den andra föräldern och hur långt är det skäligt att barnet behöver åka för att ta sig till skolan?

Hej och tack för din fråga,

Vid gemensam vårdnad med växelvis boende får föräldrar som regel inte fritt flytta hur de vill med barnet utan samtycke från den andre föräldern. När vårdnaden är gemensam måste nämligen beslut som rör barnets personliga angelägenheter, under vilket barnets boendesituation faller in, tas av båda föräldrarna tillsammans.

För att tydligare klargöra vad som ska gälla i er situation, har du och barnets andra förälder möjlighet att avtala om ert barns boende. Ett sådant avtal blir juridisk bindande om det upprättas skriftligt och godkänns av socialnämnden.

Skulle ni inte kunna enas i ett avtal, kan ni låta domstol besluta om ert barns boende. Observera att domstolen endast kan besluta om barnet ska bo växelvis eller med vem av föräldrarna barnet ska bo, inte vart någonstans barnet ska bo geografiskt. Avgörande för domstolens beslut är vad som är bäst för barnet. Huruvida ett växelvis boende fortfarande skulle vara aktuellt i ditt fall med hänsyn till er sons pendlingsavstånd på 14,6 mil, är således en fråga som ytterst kan besvaras av domstol. Det kan dock sägas att växelvis boende endast ska beslutas om föräldrarna utöver gemensam vårdnad, även har god samarbetsförmåga och bor förhållandevis nära varandra. Växelvis boende får heller inte beslutas om båda föräldrarna vid en domstolsprövning motsätter sig detta.

Skulle du önska att upprätta ett avtal, eller om du önskar att låta domstol besluta i boendefrågan, kan vi på Advokatbyrå Zeijersborger & Co hjälpa dig med ditt ärende. Ring oss på 010-33 33 888 för en fri inledande rådgivning

Vänliga hälsningar
Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online