fbpx

Får man köra elsparkcykel när man druckit alkohol?

Hej,

När jag varit ute och festat eller gått på AW tar jag ofta en elsparkcykel hem. Är det olagligt när man druckit alkohol? Finns det regler om en viss promillehalt, och vad kan det i så fall bli för påföljd?

Hej och tack för din fråga,

En elsparkcykel klassas som en cykel, förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt.[1] Det finns ingen uttrycklig promillehalt som gräns vad beträffar framförande av cykel.[2] Däremot kan alla vägtrafikanter som i väsentlig mån brister i omsorg och varsamhet dömas för vårdslöshet i trafik och tvingas betala dagsböter.[3] Så länge så inte är fallet och du kan köra den på ett säkert och betryggande sätt, är det alltså inte olagligt.

Skulle elsparkcykeln däremot gå fortare än 20 km/tim klassas den förmodligen som en moped.[4] För det fall du för fordonet efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, kan du då riskera att dömas för rattfylleri och få böter eller fängelse i högst sex månader. Anses brottet som grovt kan du dömas för grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik och straffas med fängelse i högst två år.[5]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 2 § Lagen om vägtrafikdefinitioner
[2] 4 § Lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL)
[3] 1 § TBL
[4] 4 § TBL
[5] 4 a § TBL

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas