Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Får man ta egendom ur dödsboet innan arvet skiftats?

Datum: 07/04/2021

Hej,

I går var jag på ett möte angående bouppteckning i ett dödsbo. En av arvtagarna säger att han varit inne i huset och tagit saker. Jag vet inte värdet av det som tagits. Får det gå till så? En av de saker som han tog var alla dokument gällande en tomt utomlands som jag meddelat intresse om att få tillskiftat till mig.

Hej och tack för din fråga,

Samtliga av den avlidnes tillgångar ska redovisas i bouppteckningen. Det är därför ingen god idé att ta saker från huset utan att ni vet om värdet på sakerna.

Det är dödsbodelägarna som förvaltar dödsboet, och förvaltningen ska ske gemensamt. En bouppteckning ska göras inom 3 månader efter att personen avlidit. I bouppteckningen ska den avlidnes tillgångar och skulder nedtecknas och bouppteckningshandlingen ska skickas till Skatteverket. Det är samtliga tillgångar och skulder som fanns vid dödsfallet som ska antecknas i bouppteckningen.[1] Utgångspunkten är därför att inget i dödsboet får säljas eller tas tills dess att bouppteckningen har blivit upprättad. Om någon part tar något från boet innan bouppteckning skett skall denna egendom ändå antecknas som en tillgång däri.

Har den bortgångne en make kvar i livet ska som utgångspunkt en bodelning ske mellan den avlidne och efterlevande maken. Huvudregeln i en bodelning är att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Först när bouppteckningen och bodelningen är klar, kan man gå vidare till arvskiftet.[2] Dödsbodelägarna kan komma överens om att en person tillskiftas viss egendom eftersom det råder avtalsfrihet inför arvskiftet. Har någon däremot tagit något ur boet utan att erkänna det riskerar hen att göra sig skyldig till förskingring eller bedrägeri.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 20 kap. 4 § Ärvdabalken
[2] 23 kap. 1 § Ärvdabalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.