Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Får min fars sambo sköta hans ekonomi vid demens?

Hej,

Får min fars sambo sköta hans ekonomi nu när han bor permanent på ett demensboende?

Hej och tack för din fråga,

I föräldrabalkens 17 kapitel stadgas vad anhöriga har rätt att göra utan att vara god man. Om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, är en anhörig behörig att för den enskilde vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring. Din fars sambo har alltså rätt till att hjälpa din far med att exempelvis betala räkningarna.

För att ha rätt att vidta större rättshandlingar kan en god man behöva utses.  För att ansöka om god man tar man kontakt med Överförmyndarnämnden i sin kommun. Överförmyndarnämnden bedömer om förutsättningarna för godmanskap är uppfyllda och tingsrätten fattar beslut om god man. Kan personen själv inte ge sitt godkännande kan ett läkarintyg bifogas ansökan. En anhörig kan utses till god man.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online