Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Får grannen sätta upp staket utan samtycke?

Datum: 21/09/2023

Hej,

En granne har utan min tillåtelse satt upp ett staket längs vår tomtgräns, men på min sida av gränsen. Får man göra så utan att prata med mig först? Vad kan jag kräva?

Hej och tack för din fråga,

Om din granne upprättat ett staket inom din tomtgräns och du säkerställt att så är fallet, kan du be din granne att avlägsna staketet.

Om det handlar om ett staket av sedvanlig utformning och höjd så omfattas det inte av bygglovsplikt.[1] Om staketet är på grannens egen sida av tomtgränsen krävs det inte heller att de rådfrågar med dig innan. Sätts det däremot upp ett staket precis på tomtgränsen, det vill säga att det står på båda grannars mark, så krävs det en överenskommelse.

Är stängslet högre än ett sedvanligt staket och har en begränsad insyn rör det sig istället om plank och omfattas således av bygglov. Det finns ingen tydlig gränsdragning utan en helhetsbedömning görs sett till storlek, utförande, utformning, läge, ändamål, visuellt intryck och omgivningspåverkan. Den som underlåter att söka bygglov kan få ett lovföreläggande av byggnadsnämnden att inom en viss tid ansöka om lov för byggandet av planket.[2] Beviljas inte detta kan de tvingas riva det.[3]

Har staketet byggts på din tomt har du rätt att kräva att det tas ned. Går inte din granne med på att frivilligt ta bort staketet kan du prova att vända dig till Kronofogden, där den som vill avlägsna egendom kan ansöka om handräckning.[4]

Behöver du vidare vägledning rekommenderar vi dig att diskutera ärendet med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår utbildning i fastighetstvist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] Prop. 1959:168 s. 137
[2] 11:17 PBL
[3] 11 kap. 20 § PBL
[4] 3-4 § § Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Se hela svaret

Peter Zeijersborger

Advokat och grundare av Zeijersborger & Co med över 20 års erfarenhet och verksam inom brottmål, tvistemål och processföring. Tagit juristexamen Göteborgs universitet. Medlem i advokatsamfundet. 

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.