Får min systerdotter använda min farmors bil utan samtycke medan hon ligger på sjukhus?

Hej,

Min farmor ligger på sjukhuset, och nu använder min systerdotter hennes bil utan hennes godkännande. Får man göra så?

Hej och tack för din fråga,

Nej, man får som utgångspunkt inte använda annans egendom utan lov. Om din systerdotter lånar din farmors bil utan lov, och därigenom vållar skada eller olägenhet, riskerar hon att göra sig skyldig till olovligt brukande.[1] För att det ska anses utgöra olovligt brukande krävs det att handlingen skett uppsåtligen. Med skada avses ekonomisk skada medan olägenhet kan föreligga trots att handlingen inte lett till ekonomisk skada.

I rättsfallet NJA 1987 s. 388 fastställde Högsta domstolen att det utgjorde olovligt brukande då hyrda bilar brukats under 3 veckor efter hyrestidens utgång eftersom det hade inneburit en risk att bilarna skulle skadas. Hänsyn togs även till att bilarna inte var av ett obetydligt värde.

Ett annat brott som din systerdotter riskerar att göra sig skyldig till är tillgrepp av fortskaffningsmedel. Brottet är tillämpligt då ett motordrivet fortskaffningsmedel tagits och brukats, men utan att personen haft tillägnelseuppsåt.[2] Rekommendationen är alltså att din systerdotter ber din farmor om lov innan hon använder bilen.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 10 kap. 7 § Brottsbalken
[2] 8 kap. 7 § Brottsbalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.