fbpx

Får min systerdotter använda min farmors bil utan samtycke medan hon ligger på sjukhus?

Hej,

Min farmor ligger på sjukhuset, och nu använder min systerdotter hennes bil utan hennes godkännande. Får man göra så?

Hej och tack för din fråga,

Nej, man får som utgångspunkt inte använda annans egendom utan lov. Om din systerdotter lånar din farmors bil utan lov, och därigenom vållar skada eller olägenhet, riskerar hon att göra sig skyldig till olovligt brukande.[1] För att det ska anses utgöra olovligt brukande krävs det att handlingen skett uppsåtligen. Med skada avses ekonomisk skada medan olägenhet kan föreligga trots att handlingen inte lett till ekonomisk skada.

I rättsfallet NJA 1987 s. 388 fastställde Högsta domstolen att det utgjorde olovligt brukande då hyrda bilar brukats under 3 veckor efter hyrestidens utgång eftersom det hade inneburit en risk att bilarna skulle skadas. Hänsyn togs även till att bilarna inte var av ett obetydligt värde.

Ett annat brott som din systerdotter riskerar att göra sig skyldig till är tillgrepp av fortskaffningsmedel. Brottet är tillämpligt då ett motordrivet fortskaffningsmedel tagits och brukats, men utan att personen haft tillägnelseuppsåt.[2] Rekommendationen är alltså att din systerdotter ber din farmor om lov innan hon använder bilen.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 10 kap. 7 § Brottsbalken
[2] 8 kap. 7 § Brottsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas