fbpx

Får pappa ge bort mitt efterarv från mamma?

Hej,
Mamma gick bort år 2000. Något testamente var inte upprättat. År 2007 gifte pappa om sig och hösten 2016 fick han veta att han hade cancer och upprättade då ett testamente där hans nuvarande fru ärver det mesta, samtidigt skrev han över halva huset på frun. Hösten 2017 avled pappa och jag undrar om jag kan bestrida att pappa gett bort halva huset samt testamenterat bort resterande tillgångar. Jag misstänker även att detta påverkar mitt efterarv från min mamma negativt, eller har det ingen betydelse?

Pappa har i sitt testamente inte nämnt efterarv, men uppgett att jag i den mån det finns utrymme efter begravningskostnader och basbelopp till frun har rätt till min laglott.

Min jurist för bouppteckningen har lyst med sin frånvaro och igår fick jag brev om att godkänna testamentet, och om sex dagar är det 3 månader sedan pappa gick bort och om jag förstått rätt så måste jag ha godkänt eller bestridit testamentet senast om 6 dagar!

Bör jag bestrida testamentet och därefter även bestrida att pappa gett bort hälften av sina tillgångar ett år innan han gick bort? Hur ser arvsfördelningen ut egentligen?

Hej och tack för din fråga,

Eftersom din mamma inte upprättade något testamente, ärvde din pappa i enlighet med Ärvdabalken hennes andel från bodelningen som genomfördes mellan dina föräldrar vid hennes bortgång med sk. fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att din mammas andel inte får testamenteras bort, utan ska delas ut till efterarvingarna vid den efterlevande makens frånfälle. Efterarvet från din mamma ska realiseras innan arvet från din pappa får delas ut till hans arvingar och testamentstagare.

Även om egendom som innehas med fri förfoganderätt inte får testamenteras bort, är innehavaren som huvudregel fri att förfoga över egendomen efter eget tycke under sin livstid. I Ärvdabalken finns det dock en bestämmesle som hindrar den efterlevande maken från att skänka bort så mycket av sin egendom att det väsentligt påverkar efterarvingarnas rätt till efterarv. För din del innebär detta därför att du kan angripa det faktum att din pappa skänkte bort så mycket som hälften av sina tillgångar så sent som ett år före sin bortgång. Lagen ger dig nämligen rätt till kompensation för det minskade efterarvet genom rätten till vederlag från den kvarlåtenskap som härstammar från din pappa.

Vad gäller rätten till laglott, har bröstarvingar en lagstadgad rätt att erhålla denna. Begravningskostnader och basbeloppsregeln har dock företräde. Vad gäller fruns rätt enligt basbeloppsregeln, gäller att hon så långt som kvarlåtenskapen räcker har rätt att få ett så stort värde att egendomen, tillsammans med vad hon erhåller genom bodelningen och hennes eventuella enskilda egendom, uppgår till fyra prisbasbelopp. Skulle hennes rätt enligt basbeloppsregeln minska din laglott, kommer du för den delen som minskas ha rätt till efterarv efter henne.

För att sammanfatta kan det sägas att du bör klandra testamentet då det står i strid med din rätt till efterarv, och beroende på hur det är formulerat, möjligen även med din laglott. Klander avseende laglotten måste göras inom sex månader från det att du tog del av testamentet.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas