Får polisen göra en husrannsakan hos någon annan än den misstänkte?

Hej,

Får polisen göra en husrannsakan angående mig på en adress som jag ej är skriven på?

Hej och tack för din fråga,

Reglerna om hur polis får utföra husrannsakan finns i 28 kap. Rättegångsbalken (RB). För att få göra en husrannsakan i en misstänkt persons hus, rum eller slutna förvaringsställe krävs det att polis har anledning att anta att personen ifråga begått ett brott som kan ge fängelse som straffpåföljd, se 28 kap. 1 § 1 st. RB. Syftet med intrånget är att beslagta föremål eller hitta bevis som kan ha betydelse för utredningen av brottet.

För att polis ska få göra husrannsakan hos någon annan än den misstänkte krävs det dessutom ytterligare förutsättningar. Antingen ska brottet ha begåtts där, den misstänkte ha gripits där eller så ska det annars finnas synnerlig anledning att anta att polis kan hitta föremål eller bevis av betydelse för utredningen av brottet, se 28 kap. 1 § 2 st RB.

 

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas